انتخاب پروژه ایران ۱۴۰۰

محبوب‌ترین

همراهان پروژه چه می‌گویند؟

تکنوکراسی باید در کنارش یک نوع الیت روشنفکر هم باشد همیشه، یک نخبگان روشنگر هم باشد. این پروژه مدرنیته و پروژه روشنگری فقط علم گرا نیست و فقط علمی نیست و فقط تکنولوژیک نیست

Ramin Jahanbegloo

زندگی زنان در ایران کاملاً با سرکوب و تبعیض قرین است، و آزادی معانی بسیاری برای آن ها دارد.

Hoda MahMoudi

به همیاران پروژه ایران ۱۴۰۰ بپیوندید

تقاضای همکاری