عباس ولی

عباس ولی

استاد جامعه شناسی

دکتر عباس ولی، لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه ملی ایران اخذ نمود و سپس تحصیلات خود را در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه Keele و در مقطع دکترای خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه لندن اخذ نمود.


عباس ولی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ کرسی Modern Social and Political Thought در دانشگاه Bogazici استانبول بر عهده داشت و از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ در دانشگاه Swansea به تدریس پرداخت . دکتر ولی مقاله‌ها و کتاب‌های متعددی در ارتباط با ناسیونالیسم کردی و ایرانی منتشر کرده است.

1 مطلب
post-thumb

قانون اساسی در ایران و چالش‌های تعریف هویت ملی

قانون اساسی در ایران و چالش‌های تعریف هویت ملی عباس ولی در نخستین بخش این مصاحبه، به بررسی دو قانون اساسی ایران می‌پردازد: قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۹۰۶ و قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۹۷۹.

ادامه مطلب