آرام حسامی

آرام حسامی

تئوریسین سیاسی

دکتر آرام حسامی تئوریسین سیاسی و استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگمری ایالت مریلند در آمریکا است. حسامی دکترای علوم سیاسی و فلسفه خود را از دانشگاه جورج تاون اخذ کرده است. تخصص دکتر حسامی اندیشه سیاسی غرب و فلسفه پست مدرن است. محور پژوهش و آثار او، گذار دموکراتیک، نظریه گفتمان و تحول اجتماعی است. آرام حسامی همچنین یکی از اعضای هيئت مشاوران پروژه ایران ۱۴۰۰ است.

1 مطلب