حسین سیف‌زاده

حسین سیف‌زاده

پروفسور علوم سیاسی

حسین سیف‌زاده پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و استاد بازنشسته دانشگاه است. سیف‌زاده پس از اخذ فوق لیسانس در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه تهران، مدرک فوق دکترای خود را علوم سیاسی را از دانشگاه هاروارد اخذ نمود. سیف‌زاده دو بار در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد به عنوان استاد مدعو به فعالیت پژوهشی اشتغال داشت. به علاوه در مقاطعی در مرکز مطالعات خاورمیانه واشنگتن به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. از وی کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری به چاپ رسیده است که یا در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی ارائه شده اند و یا در مجموعه مقالات منتظره چاپ شده است.

1 مطلب