مهدی رضانیا

مهدی رضانیا

محقق موسیقی و نوازنده سنتور

مهدی رضانیا کارشناس شناخت موسیقی ملل مختلف، نوازنده سنتور و محقق موسیقی سنتی ایرانی و غیر ایرانی است. مهدی رضانیا در حال حاضر مشغول مطالعه رشته Ethnomusicology در دانشگاه آلبرتای کانادا می‌باشد. از جمله فعالیت‌های رضانیا یکی از بنیانگذاران موسسه موسیقی باربد در تورنتو می‌باشد.

همکاری مهدی رضانیا با پروژه ایران ۱۴۰۰ حول محور تحول موسیقی ایران طی ۱۰۰ گذشته می‌باشد و همچنین وی تاثیر سیاست٬ مهاجرت و جهانی شدن بر نحوه اجرا، ساخت و پخش انتشار موسیقی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1 مطلب