مهرانگیز کار

مهرانگیز کار

حقوقدان و نویسنده

مهرانگیز کار نویسنده، وکیل دعاوی و فعال در زمینه حقوق زنان و قانون حمایت از خانواده است. او در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مهمان در بخش جنسیت و مطالعات مربوط به زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج (CSUN) مشغول به تحقیق است. پیش از این، خانم کار به عنوان کارشناس ارشد در سازمان بین‌المللی بهداشت خانواده در واشنگتن دی‌سی، با تمرکز بر قانون در جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به جنسیت در خاورمیانه مشغول کار بوده است.

از مهرانگیز کار که مدت بیست و دو سال در جمهوری اسلامی به کار وکالت دعاوی اشتغال داشته، کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینه‌های قانون، برابری جنسی و دموکراسی در ایران و خارج از ایران انتشار یافته است.

1 مطلب