نمایش مطالب مربوط به freedom

post-thumb

صد سال شعر در جستجوی آزادی: «ای خجسته آزادی!»

هنر و ادبیات آینه جامعه و آرزوهای آن است. دو مفهوم خاص از «آزادی» در شعر کلاسیک ایران بیشتر مورد توجه بوده، یکی آزادی از زندان در تجربه‌های شخصی شاعرانی مثل ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان از قدما، و فرخی یزدی و ملک الشعراء بهار از معاصران؛ و دیگر رهایی از محدودیت‌ها و تعلقات «این دنیایی» و رسیدن به «معشوق ازلی» که خداوند باشد، از مسیر گذار از تمناها و خواهش‌های نفسانی.

ادامه مطلب