نمایش مطالب مربوط به idea

post-thumb

دین و دینداری در کشمکش با مدرنیته

تعریف جایگاه مذهب در جامعه در حال توسعه سال 1320(1941 میلادی) با تغییر پادشاه در ایران، نیروهای مذهبی که از دوران استقرار مشروطیت به عرصه های فردی پس رانده شده بودند، فرصت ابراز وجود یافته و در صحنه های سیاسی و اجتماعی ظاهر شدند؛ بهم ریختگی اوضاع سیاسی و شرایط وخیم اقتصادی و اخلاقی باعث شد تا عده ای از سیاست مداران برای پیشبرد اهداف خویش از آیت الله قمی برای بازگشت به ایران دعوت کنند.

ادامه مطلب