نمایش مطالب مربوط به institutions

post-thumb

نمایش در ایران

نمایش در ایران پیش از 1300 مهمترین نمایش مذهبی در ایران تعزیه است و قدیمی ترین سندی که از برگزاری تعزیه امام حسین در آن یاد شده متعلق است به قرن دهم و سال 963 میلادی (342 شمسی) که در آن معزالدوله با الهام از داستانهای اسطوره ای ایران باستان( سوگ سیاوش)، دستور میدهد تا در سالروز کشته شدن حسین، مردم، در بغداد، بازارها را ببندند؛ در مساجد، معاویه و فرزند او یزید را لعن کنند و به عنوان عزاداری و تکریم امام حسین بر سر و صورت خود بزنند، نوحه بخوانند و شیون کنند.

ادامه مطلب