نمایش مطالب مربوط به modernity

post-thumb

مدرنیته و نقش دین و دینداری

دکتر مهناز شیرالی در مصاحبه با پروژه ایران ۱۴۰۰ مدرنیته و مدرنیزاسیون در ایران را با رویکردی جامعه‌شناختی بررسی می‌کند. دکتر شیرالی باور دارد که به طور کلی جوامع به دو دسته مذهبی و سکولار تقسیم می‌شوند و در همین راستا جوامع مدرن را سکولار و جوامع سنتی را مذهبی می‌داند.

ادامه مطلب
post-thumb

استراتژی‌های توسعه ایران در قرن جدید: چالش‌های مدرنیزاسیون و بومی گرایی

مقدمه مسأله توسعه در جهان غیر صنعتی که غالباً با تحقیر «جهان سوم» خوانده می‌شوند، در دورۀ جنگ سرد درون مایه بسیاری از مباحث در جهان آکادمیک و سیاست به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب
post-thumb

ظاهر و باطن برخورد ۱۰۰ ساله ایران با مدرنیته

این مطلب نسخه رونوشت مصاحبه دکتر رامین جهانبگلو با پروژه ایران ۱۴۰۰ است. تعریف مدرنیته مفهوم مدرنیته به آن صورتی که ما امروزه می شناسیم، اطلاق می کند به یک دوره خاصی از تاریخ بشریت و تاریخ غرب، به ویژه به خاطر این که مدرنیته اولین بار در غرب شکل گرفته و [ریشه های آن] بر می گردد به طور کلی به نگرش جدیدی که در مورد انسان و جهان، به ویژه ما در زمینه فلسفی داریم در مورد سوژه های مدرن صحبت می کنیم، که خودش را مالک و سرور طبیعت می کند و از خودش خودآگاه است.

ادامه مطلب