نمایش مطالب مربوط به womens-rights

post-thumb

ملاحظاتی درباره بدنه جمعی جنبش زنان در ایران ۱۴۰۰

این مقاله به تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ به مناسبت روز جهانی زن هشتم مارس نوشته شده است. مقدمه: شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد مبارزات رهایی بخش زنان با آغاز تکاپوهای نهضت مشروطه آغاز نشده است اما فضای انقلابی این دوره باعث شد تا جنبش معاصر زنان جوانه بزند.

ادامه مطلب