post-thumb

بحران‌های شکوفایی و تقابل با مدرنیته در ایران

چکیده مطلب

تجربه سی ساله حسین سیف‌زاده و برخوردهای وی با دولتمردان، دانشگاهیان و روشنفکران باعث ایجاد چشم انداز منحصر به فرد او به آسیب شناسی توسعه در ایران شده است. ‌سیف‌زاده در مصاحبه با پروژه ایران ۱۴۰۰ به چهار سوال اساسی درباره چالش‌های ایران در یکصد سال گذشته در رابطه با توسعه و مدرنیته پاسخ می‌دهد.

در روابط بین‌الملل یک تقسیم بندی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. کشور ایران در صد سال گذشته در چه مسیری از توسعه جای گرفته است؟

طی صد سال گذشته ایران از نظر عملی، نه تئوری و فلسفی با چه مشکلاتی روبرو بوده است؟

گذشته از بحران میان سنت گرایان و مدرنیست‌ها در ایران، ایران با چه بحران‌های دیگری دست به گریبان بوده است؟

مشکلات و پیچیدگیهای ایران در زمینه توسعه در قرن جدید چیست؟

پاسخ‌های سیف زاده به این سوالات روشنگر و قابل تأمل است و نگرش پست مدرن وی نسبت به «مفاهیم» و «حقایق»، پاسخ‌های وی را از پاسخ‌های بسیاری دیگر از محققان و صاحب‌نظران متفاوت و متمایز می‌کند. این مصاحبه برای علاقه‌مندان به حوزه توسعه و مدرنیته در ایران از جنبه‌های مختلفی متفاوت و شنیدنی است.


Related Content