نمایش مطالب مربوط به economy

post-thumb

از بانک شاهنشاهی تا بانک قوامین: تاریخ اجمالی بانک و بانکداری در ایران

تاریخچه بانک و بانکداری در ایران نخستین بانک ایران به نام «بانک شاهی» یا «بانک شاهنشاهی» [The Imperial Bank of Persia] با امتیازی که ناصرالدین شاه قاجار به بارون ژولیوس دُرویتر داده بود در سال 1267/1889 تاسیس شد.

ادامه مطلب